UTLEIEVILKÅR


Leietid og -gebyr
 • Minimum leietid er 1 dag (24h).
 • Leiedager beregnes som 24-timers perioder (unntatt nasjonale helligdager). 
 • Estimert leietid starter på dagen for utlevering av utleiestand, uavhengig av klokkeslett. 
 • Søndager og nasjonale helligdager inngår ikke i leietiden. 
 • Standen skal returneres innen fristen angitt i leiekontrakten. 
 • Leiegebyret er basert på avtalt pris, som er fastsettes i leieavtalen.
 • I tillegg til leiegebyret er leietakeren forpliktet til å betale utleieren et depositum i kontanter, som refunderes til leietakeren etter tilbakebetaling av utleide varer. 
 • Leiegebyr og depositum skal betales for hele perioden før starten av leieperioden. 
 • Hvis leietakeren utvider leieperioden uten utleierens samtykke, blir det lagt til 5% til leiegebyret for hver overskredet dag.

Rettigheter og forpliktelser

 • Den utleide standen hører til OÜ Meediagrupi, og uautorisert videreleie, salg og enhver type overføring er forbudt.
 • Leietakeren har rett til å bruke standen til beregnet formål.
 • Leietakeren forplikter seg til å bruke standen på en forsvarlig måte.
 • Leietakeren er forpliktet til inspisere standen før den blir tatt i bruk, og sørge for at den er passende. 
 • Leietakeren forplikter seg til å informere utleieren om skader eller ødeleggelse av den utleide stand så snart som mulig.
 • I tilfelle en skadet eller ødelagt stand er leietakeren i henhold til avtalen forpliktet til godtgjøre kostnaden for standen delvis eller fullstendig.
 • Utleieren er ikke ansvarlig for noen skader pådratt av leietaker eller en tredjepart. Alle risikoer knyttet til bruk av standen påhviler leietakeren, og leietakeren er forpliktet til å godtgjøre eventuelle tap til utleier og tredjepart.
 • Alle tvister som oppstår i sammenheng med leieavtalen avgjøres i henhold til lovgivningen i Republikken Estland.